Digitální tachograf VDO


DTCO 1381

Rel. 1.0 – 2.1

DTCO 1381

Rel. 2.2

DTCO 1381

Rel. 3.0

Digitální tachograf VDO DTCO 1381

Zajišťujeme prodej, výměnu, domontáž a atest digitálního tachografu VDO 1381. Atesty provádíme i pro tachografy Stoneridge SE5000. U tachografu VDO 1381 provádíme vyndání karet, aktualizaci firmware,  stažení a zpracování dat. Při pravidelném atestu tohoto tachografu automatickty měníme baterii vnitřního napájení ( dle nařizení výrobce ). Současně zajišťujeme prodej veškerého potřebného vybavení pro stahování, archivaci a zpracování dat DTCO a karty řidiče.

Provádíme upgrade digitálních tachografů VDO !!

Upgrade tachografů DTCO 1381 rok 2006-2007 Rel.1.2 Upgrade digitálního tachografu DTCO 1381  (automatické nastavení činností řidiče při vypnutí/zapnutí zapalování )

Upgrade tachografů DTCO 1381 rok 2012 Rel.2.0 Upgrade digitálního tachogafu DTCO 1381 – aktivace VDO Counter a DTCO SmartLink

Pro pracovníky středisek AMS provádíme školení na ověření a montáže VDO DTCO 1381 v našem novém školícím středisku. Pro školení se používají výhradně originál pomůcky VDO. Školit Vás budou naši odborníci s certifikáty  VDO Automotive a ÚNMZ. Po ukončení školení obdržíte protokol nutný pro následující autorizaci pracovníky ČMI a ÚNMZ na provádění ověření DTCO. Prodej schváleného servisního softwaru a kalibračních pomůcek pro ověření digitálních a analogových tachografů VDO.