DLK Pro TIS Compact EE


Jednoduché stažení ve vozidle přímo do DLK Pro TIS Compact

Jednoduché stažení karty řidiče přímo do DLK Pro TIS Compact

Prohlížení dat na dotykovém displeji DLK Pro TIS Compact

Implementovaný software na vyhodnocení dat bez nutnosti instalace

Zařízení od výrobce Continental Automotive GmbH – výrobce digitálního tachografu DTCO® 1381 – jedničky na evropském trhu.

Toto zařízení plně nahrazuje do dnešní doby vyráběné příslušenství pro stahování dat od stejnojmenného výrobce jako byl TIS Compact, TIS Compact PLUS (svého času nejprodávanější produkt v Evropě), následně TIS Compact II (TIS Compact druhé generace).

DLK Pro TIS Compact EE si plně zachovalo mobilitu předcházejících generací TIS Compact a přidalo uživatelskou přívětivost, přehlednost a stálou připravennost k stažení dat z digitálního tachografu a karet řidičů a jejich následné vyhodnocení.

DLK Pro TIS Compact EE obsahuje barevný displej TFT, který je plně dotykový a obsluze umožňuje okamžitý přehled nejen o stavu zařízení, ale také o průběhu stahování dat z karet a digitálního tachografu. Dále zobrazuje a upozorňuje na nutnost stažení dat v nařízených intervalech (dle Nařízení (ES) č. 581/2010), zbývajícící kapacitu vestavěného akumulátoru, přestupky řidičů dle (ES) č. 561/2006, atd. Novinkou u DLK Pro TIS Comapct EE je zabudovaná čtečka karet, která umožňuje stažení jakékoli karty (systému digitálního tachografu) kdekoli a kdykoliv.

DLKPro_EE (1)Přímo v DLK Pro TIS Compact EE je obsažen software (bez nutnosti instalace do PC), kterým jednoduchým způsobem konfigurujete na PC požadované datové bloky, které chcete stáhnout (zkopírovat) z digitálního tachografu. Software také zobrazuje upozornění na nutnost stažení konkrétní karty řidiče a konkrétního vozidla v nastavitelném intervalu (počtu dní od posledního stažení) a samozřejmě přehled o stažených datech z karet a tachografu.

Na rozdíl od DLK Pro Downloadkey také obsahuje software pro zobrazení veškerých dat z karty řidiče a z tachografu. Tyto data také vyhodnocuje dle Nařízení (ES) č. 561/2006 a přehledně zobrazuje přestupky řidiče.

Vyhodnocení dat probíhá na připojeném PC bez nutnosti instalace softwaru – ten je již obsažen na DLK Pro TIS Comapct EE a spouští se na jakémkoli PC, ke kterému připojíte DLK Pro TIS Compact EE !!

DLK Pro TIS Compact EE je také oproti DLK Pro Downloadkey omezen počtem vyhodnocovaných řidičů a vozidel. Tento limit je stanoven výrobcem VDO na 5 řidičů a 10 vozidel. Toto omezení se samozřejmě netýká počtu stažených dat z karet řidičů a stažených dat z tachografů, ale pouze jejich vyhodnocení.

Zabudovaný akumulátor slouží především k trvalému běhu zabudovaných hodin reálného času, které slouží jako zdroj informací o čase a datu v případě stahování karty řidiče zabudovanou čtečkou čipových karet a k správnému pojmenování staženého datového souboru z karty. Zabudované čtečka karet však neumí pracovat pouze s kartou řidče, ale můžete si také stáhnout a archivovat ostatní Vámi používané karty, jako například kartu podniku, dílenskou kartu a kontrolní kartu.

Hlavní funkce:

 • malý, lehký, snadno ovladatený
 • stažení dat dle legislativních požadavků EU
 • !!! vyhodnocení přestupků řidiče dle (ES) č. 561/2006 !!!
 • prohlížení všech datových bloků z karet řidičů a z tachografu
 • (podrobná rychlost, činnosti řidiče, události a závady, kalibrace tachografu, zámky podniků, atd….)
 • export a tisk veškerých dat (rychlost, činnosti řidiče,…)
 • vhodný pro dopravce jakékoli velikosti (omezení se týká pouze počtu vyhodnocených řidičů a vozidel, nikoli počtu stažení !)
 • vhodný pro jakékoli ostatní uživatele digitálních tachografů a karet systému digitálního tachografu
 • stažení a archivace včech typů karet systému digitálního tachografu
 • stažení paměti digitálního tachografu jakéhokoli výrobce (VDO (Siemens VDO, Continental), Stoneridge, Actia), 12V nebo 24V vozidla
 • zabudovaný akumulátor (pro zabudovaný obvod hodin reálného času – RTC)
 • LED dioda pro rychlý přehled o průběhu stahování
 • připomínkovač nutného stažení
 • plně dotykový barevný TFT displej
 • přehled stažených dat na displeji DPLK Pro
 • přehled přestupků řidiče na displeji okamžitě po stažení karty řidiče přes zabudovanou čtečku karet
 • není nutné externí napájení při stažení dat z karet a digitálního tachografu
 • paměť DLK Pro TIS Compact EE stačí pro cca 6000 kvartálních stažení (bez nutnosti vymazání dat z DLK Pro)
 • rychlý přenos dat z DLK Pro do PC díky zabudovanému vysokorychlostnímu rozhraní USB
 • použitelný i jako běžný flash disk (2GB paměti) pro Vaše data
 • zabudovaný slot pro standartní SD (SDHC) kartu – automatická záloha stažených dat, nebo pro Vaše data
 • ovládání v 29 jazycích včetně češtiny
 • !!! Automatické aktualizace z webu VDO !!!

Obsah balení:

 • DLK Pro TIS Compact EE
 • prodlužovací kabel USB
 • Návod v českém jazyce uložen na zařízení
 • brožurka „Rychlá obsluha“

DLKPro_EE_baleni

Možné příslušenství:

 • DLK Pro EE – Power Box – nabíjecí set (230V – USB, 12/24V – USB)
 • DLK Pro EE – originál VDO neoprénové pouzdro

Popis DLK Pro TIS Compact EE

DLKPro_EE_popis

DLK Pro TIS Compact EE – připojení k PC a požadavky na systém

 • PC s OS MS Windows 8, 7, XP, nebo Vista
 • volný 1 port USB

DLKPro_EE_PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky přes e-shop nebo e-mailem