Download Terminal II


DLT II 2Download Terminal je zařízení , usnadňuje stažení a přenos tachografových dat, zvláště pro velké dopravní firmy. Poskytuje snadný způsob stažení dat z karty řidiče ( cca 10 s ) nebo Downloadkey a následný přenos k centrálnímu zpracování. Terminál může být umístěn třeba na vrátnici nebo v odpočívárně řidičů, je tudíž dostupný i mimo pracovní dobu obsluhy, vyhodnocující data.

Je připojen přímo do Vaší sítě LAN a je absolutně nezávislý !!

DLT II 4Terminál může být připojen trvale k datové síti, nebo samostatně. Pokud terminál není připojen k datové síti, obsluha jednou za čas připojí terminál pomocí USB kabelu k počítači pro vyhodnocení dat a archivaci nebo stáhne data na externí USB disk. V případě trvalého připojení k síti LAN, řídíčí počítač automaticky stahuje data k vyhodnocení dle nastaveného intervalu. V případě instalace více terminálů v rámci jedné datové sítě, řídící počítač ( může to být i server ) stahuje data ze všech těchto terminálů a je schopen tato data uspořádat do přednastavených složek.

Stažená data se automaticky archivují ve vnitřní paměti zařízení ( SD karta ). Dobu archivace dat v terminálu lze konfigurovat.

TIS-Office od verze 2.5 podporuje přímé vyhodnocení dat z Download Terminalu bez nutnosti zásahu obsluhy.

 Výhody

 • Řeší požadavky na stažení dat pro dopravce a dílny
 • Nezávislé řešení
 • Snadný převod dat do osobního počítače přes USB nebo LAN
 • Snadný přenos dat do TIS softwaru
 • Slučitelný s Downloadkey a TIS-Compact
 • Možnost stahování dat mimo úřední hodiny
 • Ideální pro velké dopravce
 • Záloha stažených dat přímo ve vnitřní paměti zařízení
 • barevný displej
 • okamžitý náhled na displeji na činnosti řidiče ze stažené karty
 • dotekové ovládání

Schema celkového řešení stahování dat s pomocí Download Terminálu

DownloadTerminal_schema DLT II 1