Kontakty


V roce 2004 jsme se přestěhovali ze starého již nevyhovujícího areálu v ul. Jeronýmova do nově postaveného sídla firmy v děčínské čtvrti Bělá. Je zde velký areál s možností vjezdu nákladních automobilů i s návěsem.
V roce 2014 jsme otevřeli pobočku v Brně – Žebětín.
V roce 2016 jsme otevřeli pobočku v Kopřivnici.

 Mechanika Teplice, družstvo
závod Děčín Tachografy
Saská 202/20
Děčín X, Bělá 405 02
 Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 11:00 11:30 – 15:00

 GPS: 14°10′ 46,5″ 50°46′ 59,4″

 IČ: 00556157, DIČ: CZ00556157
tel.:+420 412 531 547
tel.:+420 412 532 059
fax.:+420 412 530 164

Ředitel závodu
Jan Hlavatý
e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz
mob.: +420 739 312 838
tel: +420 412 530 937

Obchodní a personální ředitel
Ing. Karel Hladík
e-mail: karel.hladik@mechanikadc.cz
mob.: +420 734 719 552

TIS WEB, prodej produktů pro stahování a vyhodnocení dat z digitálních tachografů, atesty:
Objednávky atestů, stahování dat, SW pro archivaci a vyhodnocení dat z tachografů a karet řidičů, TIS Web – najdeme pro vás správné řešení.
Tomáš Kunte
e-mail: tomas.kunte@mechanikadc.cz
mob.: +420 732 934 472

Outsourcing zpracování dat z DT, podpora produktů pro stahování dat, školení řidičů, TIS Office, Manažer kvality AMS, objednávky školení AMS
Ing. Pavel Dvořák
e-mail: pavel.dvorak@mechanikadc.cz
mob.: +420 739 312 835
tel.: +420 412 530 280

Objednávky, záruky, reklamace
Denisa Brožová
e-mail: expedice@mechanikadc.cz
mob.: +420 739 312 826
tel.: +420 412 531 547

Technik provozovny, podpora AMS, analogové a digitální tachografy
František Chlupáček
e-mail: frantisek.chlupacek@mechanikadc.cz
mob.:+420 734 401 982
tel.: +420 412 514 932

Provozovna BRNO – Žebětín, Bartolomějská 845/31
Ing. Jiří Děděček
e-mail: jiri.dedecek@mechanikadc.cz
mob.: +420 739 391 634

Provozovna Kopřivnice – Záhumenní 493/8
Roman Strnad
e-mail: roman.strnad@mechanikateplice.cz
mob.: +420 736 755 337

Aplikace pro vzdálenou podporu

Kliknutím na logo „Team Viewer“ si stáhněte aplikaci a spusťte ji na svém počítači, zobrazené ID a heslo nám zavolejte.

Team_viewer_ikona

(používáme bezpečnou aplikaci pro vzdálenou podporu v poslední aktuální verzi, veškerá komunikace s Vámi je šifrována a pod Vaší kontrolou! Bližší informace o šifrování a zabezpečení komunikace naleznete zde)

 

Důležité odkazy

VDO – Continental Corporation http://www.vdo.com
VDO – informační portál pro uživatele DTCO http://www.dtco-user.com
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví http://www.unmz.cz
Český metrologický institut http://www.cmi.cz/
Seznamy autorizovaných metrologických středisek https://ams.cmi.cz/
Ústředí Mechanika Teplice, výrobní družstvo. http://www.mechatep.cz/
Evropská legislativa http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Tamex s.r.o. SK (zástupce Continental pro Slovensko) http://www.tamex.sk/
Ministerstvo dopravy ČR http://www.mdcr.cz