Jak začít s DTCO


Jak začít s digitálním tachografem

Se vstupem České republiky do Evropské unie jsme jako její členové povinni dodržovat její právní ustanovení a nařízení. Z těchto právních ustanovení vyplívá i povinnost od 1.5.2006 používat ve vozidlech nad 3,5 t digitální tachografy schválené v mezinárodní zkušebně v Itálii.
Tato povinnost však platí pouze u vozidel poprvé registrovaných po tomto datu. Samozřejmě vozidla vyrobená po tomto datu jsou již výrobcem vybavena tímto DT (digitálním tachografem), jinak by nebylo možné v rámci Evropské unie je přihlásit k provozu. Vozidla staršího data první registrace je možné dále provozovat se starými analogovými tachografy.
Ze všeho nejdříve je samozřejmě nutné se seznámit se všemi legislativními náležitostmi EU a s legislativou dané země, ve které je vozidlo registrováno. Legislativa dané země,jak vyplívá z nařízení, může upravovat používání DT podle podmínek EU a místních zvyklostí a zákonů.

Doporučujeme se seznámit s legislativou EU:G_cs_B_02_01_01_s3

Nařízení rady ke změně nařízení (EHS) č. 3821/85 o kontrolním přístroji v silničním provozu a směrnice 88/599/EHS o aplikaci nařízení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85

Nařízení evropského parlamentu  rady (EU) č. 165/2014 – ruší Nařízení 3821/85 – toto nové nařízení zavádí nové technologie do segmentu digitálního tachografu

 

Nařízení EU (ES) č. 1360/02
Nařízení Rady k sedmé úpravě nařízení (EHS) č. 3821/85 Rady o kontrolním přístroji v silničním provozu v souladu s technickým pokrokem (příloha IB)
Ke stažení: Nařízení EU 1360/02 (pdf – 3MB)

Nařízení EU (EHS)č. 3820/85
Nařízení Rady o harmonizaci určitých sociálních předpisů v silničním provozu
(konec platnosti 11.4.2007, po tomto datu jen (ES) 561/2006 !!)


Směrnice EU č. 2002/15/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady k řízení pracovní doby osob, které řídí v oblasti silničního provozu

Zejména doporučujeme ke studiu přílohu 1B nařízení EU č. 1360/02 ,ve které je přesně a jednoznačně specifikován kompletní systém DT včetně souvisejících náležitostí (specifikace smart karet DT, stahování dat a jeho protokoly, komunikace DT s okolím, piktogramy, zobrazování na display DT, výtisky na tiskárnu, snímač dráhy, bezpečnost komunikace se snímačem dráhy atd.) DT vyrobený jakoukoli firmou musí přesně odpovídat tomuto dodatku nařízení EU 1360/02 a všech jeho příloh.

Samozřejmě jak jsem se zmiňoval již výše v tomto článku, může každý členský stát EU upravit svou legislativu ohledně DT v rámci benevolentnosti směrnic a nařízeních EU. V tomto duchu se nese schopnost vlád každého člena EU upravit legislativu a nastavit pravidla například pro uchovávání a stahování dat z DT a jejich archivaci případně vyhodnocování a držet se alespoň doporučení dané Evropským parlamentem a E komisí.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006 česky
Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parlament and of the Council anglicky

Co je třeba k provozu ?cs_B_03_02_01

V návaznosti na předcházející článek „Jak začít“ bychom Vám rádi jako hlavním uživatelům pomohli v zavádění DT do běžného užívání. Doporučujeme si nejdříve řádně prostudovat všechna nařízení a směrnice EU a odpovídající české národní předpisy. My se Vám vynasnažíme zodpovědět technickou problematiku DT a případnou radou Vám být nápomocni.

V zásadě by se dalo odpovědět jednou větou: „Obsluhujte DT stejně jako běžný analogový tachograf („na kolečka“:-))“ s jednou podstatnou výjimkou: Nearchivujte kolečka, ale data z DT a používejte čipové karty stejně jako jste používali papírové kotouče.“

Ale tak jednoduché to není. Samozřejmě se předpokládá znalost obsluhy DT a znalost právních náležitostí (bezpečnostní přestávky atd.) jak ze strany řidiče tak ze strany majitele dopravní firmy. Mějte v patrnosti jednu zásadní věc: se zavedením DT se absolutně mění přístup k vyhodnocování informací z tachografů. Dobrá zpráva je, že se usnadní vyhodnocení dat z tachografů (čitelnější, rychlejší), špatná (??) zpráva je, že klade dosti vysoké nároky na znalosti uživatelů a jejich schopnost učit se novým technologiím. Každý nový uživatel DT (je jedno od kterého výrobce-VDO (Continental Automotive),Stoneridge,Actia) musí počítat se zvýšenými nároky na jeho znalosti a to se týká jak znalosti obsluhy DT tak dobré uživatelské znalosti PC. Bez těchto předpokladů bude těžké zavést DT do praxe.

Co budu potřebovat jako provozovatel vozidla s digitálním tachografem ?G_cs_F_01_01_06

Do dnes jste potřebovali velký archív s množstvím šanonů na archivaci kotoučů.Teď Vám bude stačit pouze jeden počítač se softwarem na archivaci a vyhodnocení dat z DT aprostředek na stažení dat z DT. Protože však DT od všech firem jsou vzájemně kompatibilní ( nařízení ES 1360/02 ,tzn.příloha 1B nařízení 3821/85 ), stačí Vám jeden software a jeden stahovací prostředek na všechny typy DT ( pro větší firmy existují síťové verze softwaru propojené na jeden databázový server s daty ). Dále budete potřebovat KARTU PODNIKU ( často mylně pojmenovanou jako KARTA VOZIDLA ). Karet podniku můžete mít neomezené množství. Karta slouží k uzamčení Vašich dat v DT a k povolení jejich stažení z DT na stahovací klíč. Kartu systému DT (všechny typy) Vám vydá ministerstvo dopravy ČR ( www.mdcr.cz ). Od 1.7.2007 je možné požádat o vydání karty řidiče na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a u téhož úřadu doklad převzít. Na těchto sběrných místech může požádat také Váš řidič o vydání karty řidiče ( ta je jeho osobním majetkem a měl by o ní požádat dříve než začne řídit vozidlo s DT). Karta podniku má platnost 5 let. Před uplynutím této lhůty musíte požádat o vydání karty ( karet ) nové. Bližší informace o kartách ( řidiče, podniku, servisu ) se dozvíte na stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz  a Česmad Bohemia www.prodopravce.cz.

Co Vám jako partneři VDO nabízíme?

Připravili jsme pro Vás interaktivní multimediální CD s výukou obsluhy digitálního tachografu VDO ve formě školení a ve formě simulátoru.

Mechanika v.d. Děčín Vám jako partner VDO nabízí software na vyhodnocení dat z digitálních tachografů a karet řidičů - naprosto průlomový online systém TIS WEB, který maximálně zefektivní Vaší agendu ze systémem digitálního tachografu a karet řidičů. Dále nabízíme jako prostředek ke stahování dat z DT systém obchodně nazývaný DLK Pro Downloadkey, který si svojí jednoduchou obsluhou a ovladatelností vydobyl první místo na trhu v celé Evropě. Všechny tyto produkty jsou vyráběny firmou VDO Automotive, která je pokračovatelem firem VDO a Kienzle. Pro malé dopravce do 5 vozidel a 10 řidičů je určen produkt s názvem DLK Pro TIS Compact EE. O těchto produktech se blíže můžete informovat na dalších stánkách tohoto webu.

Kde a co si mám koupit ?

Dopravce – provozovatelé autodopravy

 • Karta podniku ( žlutá ) – odbor dopravy městského úřadu nebo obce s rozšířenou působností
  Prostředek na stahování dat z DT DLK Pro Downloadkey VDO
  Prostředek na stahování a vyhodnocení dat z DT a karet DLK Pro TIS Compact EE
  Software na zpracování a archivaci dat z DT a karet řidičů TIS WEB
  Právní podvědomí, znalost legislativy

Řidič

 • Karta řidiče – odbor dopravy městského úřadu nebo obce s rozšířenou působností
  Dostatek papíru do tiskárny DT
  Manuál k DTCO ( ke stažení v sekci podpora )

DTCO SmartLink – ovládání DTCO pomocí mobilního telefonu s Androidem