Spotřební materiál


printer_paper printerpaper_packages_192x Kotouce original TISCOmpact1 OriginalBaterryDTCO Kon_TCO_komplet Fastonky

Spotřební materiál – kotoučky, papír – termopáska do digitálního tachografu

Nabízíme Vám k okamžitému odběru kotoučky do analogových tachografů, mechanických i elektronických, náhradní plastové kotouče, termopásky, náhradní baterie a čistící sady digitálních tachografů, etikety, protokoly a mnohem více spotřebního materiálu.

Vše lze objednat z našeho e-shopu.   Všechny uvedené výrobky jsou originál  VDO (kromě “Žlutých kotoučů” a “NDR”) a jsou typově schválené pro všechny typy analogových tachografů na trhu.

Termopáska “Original  VDO” je schválený typ (e1 174) určený pro všechny typy digitálních tachografů ( e1 84 VDO,   e2 25 29 30 Actia,   e5 Stoneridge ).

Jak vybrat správný typ kotouče ?

Pro každý typ tachografu je určen vhodný typ kotouče. Základní rozdělení je podle záznamu maximální rychlosti, délky zaznamenaného období ( 1 x 24h, 7 x 24h ), podle typu záznamu – mechanický x elektonický, podle toho, jde-li o tachograf s otáčkoměrem, či nikoli. Použití neoriginálního kotouče výrazně snižuje životnost tachografu.

Návod pro správné určení vhodného kotouče

Tabulka doporučeného použití různých typů kotoučků v jednotlivých typech tachografu. 

Systém značení tachografových kotoučů VDO (Original Kienzle):

125 - rozsah měření rychlosti tachografu 125-24 pro záznam 24hod/1den 125-24-EC4 pro EC tachograf ( tachograf schváleného typu tzv. EURO ) 125-24-EC4-KA mechanický tachograf ( natištěné sekce pro záznam činností řidiče ) 125-24-EC4-B elektronický tachograf ( bez vytištěných sekcí )  - tachograf zazanamenává činnosti řidiče různě silnou čarou. 125-3300-24-EC4K elektronický tachograf se záznamem otáček na kotouč.

Dalším kritériem pro správný výběr kotoučku je jeho následné zpracování. Pokud se kotoučky vyhodnocují naskenováním a zpracováním v přísluném programu, je nutné si uvědomit následující: záznam z mechanického tachografu prakticky nelze vyhodnotit skenováním. Mechanický tachograf zaznamenává činnosti do sekcí. K tomuto účelu jsou tyto sekce vyznačeny na kotoučku, viz obr 1. Elektronický tachograf zaznamenává činnosti různě silnou čarou do tzv. čtecí zóny. Je vhodné použít správné kotoučky, které mají čtecí zónu čistou, bez dalších značek, viz obr 2. Pro zpracování skenerem je nevhodné použití kotoučku pro mechanické tachografy v elektronickém tachografu, viz obr 3. Čtecí zóna obsahuje příliš mnoho rušivých znaků a symbolů, se kterými se vyhodnocovací program velmi těžko vyrovnává a správné určení činností je pro obsluhu programu pracnější.

zaznam_mech_tacho

Záznam mechanického tachografu

zaznam_el_tacho

Záznam elektronického tachografu

zaznam_el_tacho_KA

Záznam elektronického tachografu na kolečku pro mechanický tach.

Objednávky spotřebního materiálu můžete realizovat e-mailem: expedice@mechanikateplice.cz nebo v našem e-shopu.