Jak začít s DTCO


Jak začít s digitálním tachografem

Se vstupem České republiky do Evropské unie jsme jako její členové povinni dodržovat její právní ustanovení a nařízení. Z těchto právních ustanovení vyplývá i povinnost od 1.5.2006 používat v nově registrovaných vozidlech nad 3,5 t digitální tachografy. Vozidla staršího data registrace mohou nadále používat analogové tachografy.
Ze všeho nejdříve je samozřejmě nutné se seznámit se všemi legislativními náležitostmi EU a s legislativou dané země, ve které je vozidlo registrováno. Legislativa dané země, jak vyplývá z nařízení, může upravovat používání DT podle podmínek EU a místních zvyklostí a zákonů.

Veškeré potřebné informace, včetně legislativy a zaučení s digitálním tachografem získáte na našich školeních.

Doporučujeme se seznámit s legislativou EU:G_cs_B_02_01_01_s3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 – ruší Nařízení 3821/85 – toto nové nařízení zavádí nové technologie do segmentu digitálního tachografu

Nařízení EU (ES) č. 1360/02
Nařízení Rady k sedmé úpravě nařízení (EHS) č. 3821/85 Rady o kontrolním přístroji v silničním provozu v souladu s technickým pokrokem (příloha IB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006 česky
Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parlament and of the Council anglicky

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2002/15/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady k řízení pracovní doby osob, které řídí v oblasti silničního provozu

Zejména doporučujeme ke studiu přílohu 1B nařízení EU č. 1360/02 ,ve které je přesně a jednoznačně specifikován kompletní systém DT včetně souvisejících náležitostí (specifikace smart karet DT, stahování dat a jeho protokoly, komunikace DT s okolím, piktogramy, zobrazování na display DT, výtisky na tiskárnu, snímač dráhy, bezpečnost komunikace se snímačem dráhy atd.) DT vyrobený jakoukoli firmou musí přesně odpovídat tomuto dodatku nařízení EU 1360/02 a všech jeho příloh.

Jaká je obsluha digitálního tachografu?

Obsluha digitálního tachografu je v podstatě stejná jako obsluha tachografu analogového. Jediný rozdíl je ten, že namísto papírových kotoučká vkládá řidič do tachografu svoji kartu řidiče.

Samozřejmě se předpokládá znalost obsluhy DT a znalost právních náležitostí (bezpečnostní přestávky atd.) jak ze strany řidiče tak ze strany majitele dopravní firmy. Mějte v patrnosti jednu zásadní věc: se zavedením DT se absolutně mění přístup k vyhodnocování informací z tachografů. Dobrá zpráva je, že se usnadní vyhodnocení dat z tachografů (čitelnější, rychlejší), “špatná” zpráva je, že klade vyšší nároky na znalosti uživatelů a jejich schopnost učit se novým technologiím. Každý nový uživatel DT musí počítat se zvýšenými nároky na jeho znalosti a to se týká jak znalosti obsluhy DT tak uživatelské znalosti PC.

Co budu potřebovat jako provozovatel vozidla?G_cs_F_01_01_06

Bude Vám stačit pouze jeden počítač se softwarem na archivaci a vyhodnocení dat z DT a prostředek na stažení dat z DT. Tachografy všech firem jsou vzájemně kompatibilní, stačí Vám tedy jeden software a jeden stahovací prostředek na všechny typy. Dále budete potřebovat KARTU PODNIKU (často mylně pojmenovanou jako KARTA VOZIDLA). Karet podniku můžete mít neomezené množství. Karta slouží k uzamčení Vašich dat v DT a k povolení jejich stažení z DT na stahovací klíč. Kartu systému DT (všechny typy) Vám vydá ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz). Od 1.7.2007 je možné požádat o vydání karty řidiče na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a u téhož úřadu doklad převzít. Na těchto sběrných místech může požádat také Váš řidič o vydání karty řidiče (ta je jeho osobním majetkem a měl by o ní požádat dříve, než začne řídit vozidlo s DT). Karta podniku má platnost 5 let. Před uplynutím této lhůty musíte požádat o vydání karty nové. Bližší informace o kartách (řidiče, podniku, servisu) se dozvíte na stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz  a Česmad Bohemia www.prodopravce.cz.

Co Vám jako partneři VDO nabízíme?

Mechanika Děčín Vám jako partner VDO nabízí software na vyhodnocení dat z digitálních tachografů a karet řidičů - online systém TIS WEB, který maximálně zefektivní Vaší správu vašich vozidel a řidičů. Dále nabízíme jako prostředek ke stahování dat z DT systém obchodně nazývaný DLK Pro Downloadkey, který si svojí jednoduchou obsluhou a ovladatelností vydobyl první místo na trhu v celé Evropě. Pro malé dopravce do 5 vozidel a 10 řidičů je určen produkt s názvem DLK Pro TIS Compact EE, který data zároveň vyhodnocuje, není tak nutné žádné další zařízení. O těchto produktech se blíže můžete informovat na dalších stánkách tohoto webu.

Kde a co si mám koupit ?

Veškeré potřebné vybavení nabízíme na našem e-shopu na adrese tachograf-obchod.cz.

Dopravce – provozovatelé autodopravy

  • Karta podniku (žlutá) – odbor dopravy městského úřadu nebo obce s rozšířenou působností
    Prostředek na stahování dat z DT a karet DLK Pro Downloadkey případně prostředek na stahování, vyhodnocení a archivaci dat z DT a karet DLK Pro TIS Compact EE
    Software na zpracování a archivaci dat z DT a karet řidičů TIS WEB
    Právní podvědomí, znalost legislativy

Řidič

Volitelně DTCO SmartLink – ovládání DTCO pomocí mobilního telefonu s Androidem