Balíček mobility


 

Balíček mobility

Jste připraveni?

Provozujete mezinárodní přepravu? Pak se Vás budou následující řádky týkat. Balíček mobility stanovuje termíny povinných výměn tachografů v mezinárodní dopravě.

Co je balíček mobility?
Balíček mobility je série nařízení EU mající za cíl zlepšit sociální podmínky řidičů, zlepšit jejich pracovní flexibilitu a nastavit rovné podmínky mezi přepravci v Evropské unii.

Jde konkrétně o nařízení (EU) 2020/1054, (EU) 2020/1055 a (EU) 2020/1057 a související prováděcí nařízení. Ta zavádějí celou řadu nových povinností a požadavků na řidiče a dopravce. Například v roce 2026 dojde ke snížení váhového limitu vozidel, která musí být povinně vybavena tachografem. Půjde o vozidla od 2,5 do 3,5 tuny, která provádějí mezinárodní přepravu. Řidiči také musí od 2. února 2022 zaznamenávat překročení hranic jednotlivých členských států, to je povinnost, kterou řada řidičů stále neplní a často o ni ani neví.

Přináší ale pro řidiče a dopravce i množství pozitivních změn, ať už jde například o možnost čerpání dvou zkrácených týdenních odpočinků v řadě nebo možnosti překročit za určitých okolností dobu řízení až o dvě hodiny, aby mohl řidič čerpat týdenní odpočinek doma.

Z pohledu tachografů je pro nás klíčové právě nařízení 2020/1054, které klade na tachografy nové požadavky a v jeho důsledku bude potřeba v průběhu následujících let staré tachografy postupně vyměnit.

Koho se výměna týká?

V současnosti prakticky všech vozidel provozovaných v mezinárodní dopravě, neboť ani inteligentní tachografy, které jsou v současnosti montovány do vozidel, nesplňují přísnější požadavky balíčku mobility.

Od 21. srpna 2023 budou povinně montovány do nově registrovaných vozidel inteligentní tachografy druhé verze. Nejpozději do konce roku 2024 musí potom být vyměněny všechny neinteligentní tachografy ve vozidlech mezinárodní dopravy. A nakonec do 20. srpna 2025 musí být vyměněny pro mezinárodní dopravu i všechny inteligentní tachografy první verze. Jedná se tedy o tachografy, které jsou montovány nyní.

Buďte připraveni!

Vzhledem k množství Vás, ostatně jako vždy, chceme v maximální možné míře podpořit. Přichystali jsme proto na téma balíčku mobility několik seminářů, které se uskuteční v únoru a březnu 2023. Pokud máte o účast zájem, obraťte se na pana Kunteho na telefonu+420 732 934 472 nebo e-mailu tomas.kunte@mechanikateplice.cz. Vzhledem k vysokému zájmu mohou být některé termíny již obsazeny, nevadí, vypíšeme další.

Budeme se na Vás těšit!

Termíny školení:

18. 1. Děčín – plně obsazeno

31. 1. Děčín – plně obsazeno

2. 2. Brno – plně obsazeno

15. 2. Brno – plně obsazeno