FAQ – Časté otázky a odpovědi


Otázka: Jakou verzi tachografu VDO mám ve vozidle ?
Odpověď: Každý digitální tachograf je vybaven typovými štítky.
Jeden je uvnitř tiskárny v zásuvce pro papír, další je na těle tachografu. Verzi je možné nalézt i ve výtisku  technických dat tachografu.
Řešení: Otevřete zásuvku tiskárny a vyndejte papír. Na spodní části zásuvky je typový štítek, v pravém dolním rohu je označení verze, např. Rel 2.0

Otázka: Co znamená chyba č. 12 na displeji tachografu?
Odpověď: Při stahování dat z DTCO se někdy může objevit na displeji hlášení Chyba při stažení 12.
Řešení: Pokud stahovací zařízení pokračuje ve stahování dat (kontrolka stahování bliká zeleně), tuto chybu ignorujte a čekejte na dokončení stažení. Pak stiskněte OK na křížovém ovladači na tiskárně. V tomto případě některé stahované dny neobsahují žádná data (například byla odpojená baterie vozidla).

Otázka: Jaká je dostupnost rychlostních dat v digitálním tachografu? Jak dlouho zůstávají data o rychlosti v tachografu?
Odpověď: Tachograf zaznamenává detailní rychlost každou sekundu, ale pouze po dobu 24 hodin čistého jízdního času. Pak se rychlostní data začnou přepisovat. Jiný záznam o rychlosti je překročení rychlostní meze, zapsané v DTCO ( dle nařízení o omezovačích rychlosti ). Pokud dojde k překročení této meze po dobu delší než jedna minuta, dochází k zápisu události „Překročení rychlosti“.

Otázka: Při aktualizaci programu Java v počítači došlo k tomu, že konfigurace Downloadkey nelze spustit.
Odpověď: Programové prostředí starších verzí stahovacích zařízení obsahují nezabezpečené skripty v jazyce Java a nové verze prostředí Java tyto skripty nedovolí spustit. Doporučení je, pokud možno neprovádějte aktualizaci Javy, případně se vraťte k verzi 1.7 -55 a v Java Control Panel, v záložce Security nastavte úroveň na co nejnižší.
V případě zařízení DLK Pro a operačního systému 64bit je zapotřebí doinstalovat verzi Java 32bit.

Otázka: Jak mám správně reklamovat zboží (tachograf, snímač,…) ?
Odpověď: Vyplňte prosím formulář s údaji o datu montáže, VIN vozidla, majiteli, atd., a zašlete jej spolu s fakturou  na naší adresu uvedenou v sekci kontakty.
Ke stažení: Záruční formulář