Stahování dat


Digitální tachograf zapisuje data do vnitřní paměti a současně na vložené karty řidiče a spolujezdce. K povinnostem dopravce patří uchovávat data z tachografu v originální podobě po zákonem stanovenou dobu. Touto originální podobou je soubor dat, který vzniká stažením dat, jak z vozidlové jednotky, tak z karet řidičů. Stažený soubor dat, opatřený digitálním podpisem a příslušným způsobem zakryptovaný, vzniká v zařízení, určeném pro stahování dat za pomoci tzv. Karty podniku. Stažená data se dají dále zpracovat – rozkódovat za pomoci speciálního programu. Pro zpracování dat z digitálního tachografu je tedy zapotřebí mít prostředek pro stažení dat a program pro vyhodnocení dat. Nabízíme řešení této problematiky v různých úrovních komfortu zpracování a tomu odpovídající ceny.

Maximální termíny pro stahování dat digitálního tachografu určuje Nařízení (ES) č. 581/2010

karta řidiče   –   28 dní
vozidlo          –   90 dní (není nutné stažení datového bloku rychlosti)

DLK PRO Downloadkey  – základní prostředek pro stažení dat z paměti vozidla. Slouží pouze k přenosu datových souborů do PC a k následné archivaci. Stahuje i data z karty řidiče , pokud je po dobu stahování zasunuta v tachografu. Doba stahování dat je závislá na nastavení konfigurace zařízení ( je přístupná po připojení zařízení k PC ), obsahuje také zabudovanou čtečku karet – není nutné stažení karty řidiče (a všech ostatních typů karet) přes tachograf ! 

DLKPro_Downloadkey_siroky

DLK Pro TIS Compact EE – další ze skupiny kompaktních stahovacích zařízení s implementovaným prohlížečem datových souborů. Na rozdíl od DLK Pro Downloadkey je programové vybavení doplněno o vyhodnocení přestupků dle nařízení EU561/2006 a prohlížení stažených dat z karet a tachografu. Naproti tomu je použití tohoto zařízení omezeno na 5 vozidel a 10 řidičů (omezení se týká pouze vyhodnocení, nikoli počtu stžených karet a tachografů !!). DLK Pro TIS Compact EE má také již zabudovanou čtečku karet.  Zařízení disponuje slotem pro SD (SDHC) kartu, ta, pokud je připojena, funguje jako automatický archiv stahovaných souborů.

DLKPro_EE

TIS WEB - je webová aplikace od Vašeho největšího výrobce tachografů VDO s přístupem přes Internet. Aplikace je určena pro zpracování, vizualizaci a archivaci dat digitálních tachografů s možností rozšíření na skenování analogových kotoučů. Hlavní výhodou této služby je neomezený přístup prakticky odkudkoli, kde je připojení na Internet. Aplikace se v podstatě neinstaluje, takže odpadá problém s pravidelnými aktualizacemi. Ty se provádí automaticky. Dále odpadá problém s archivací dat, s přeinstalací PC ne s přechodem na nový operační systém. Prakticky není možná ztráta dat, protože data jsou bezpečně uchována na serverech VDO a to včetně originálních souborů, které jsou archivovány v procesu zpracování dat. S použitím protokolu https je zajištěno bezpečné připojení uživatele.
Možnosti aplikace lze dále rozšiřovat o další nabízené služby, jako je propojení s bezdrátovým přenosem dat z DTCO nebo službou Track and Trace – sledování pozice vozidla pomocí GPS ( pouze ve spojení s DLD Wide Range ). 

TIS_WEB2

STOLNÍ ČTEČKA ČIPOVÝCH KARET - zařízení je určeno pro stahování karet řidičů a ostatních karet ve spojení s vhodným softwarem jako je TIS WEB, nebo zařízení DLK Pro Downloadkey, DLK Pro TIS Compact EE a jiné.

Ctecka_karet_uziti

DOWNLOAD TERMINÁL - stacionární zařízení pro stahování většího počtu karet řidičů. Je určeno k montáži nebo umístění např. na vrátnici nebo do společných prostor, kudy projdou všichni řidiči. Stahování probíhá do vnitřní paměti s následným přenosem datových souborů pomocí sítě LAN nebo lokálně pomocí USB. Je možné jej stahovat i pomocí Flash disku. Zařízení je schopno stahovat a přenášet data z Downloadkey nebo TIS Compact. 

DLT II

  

Zpracování dat pro menší firmy formou outsourcingu

Tato služba se z technických důvodů provozuje pouze pro stávající zákazníky s platnou smlouvou. Uzavírání nových smluv bylo k 1.4.2011 ukončeno. Náhradou je nabízena služba pro zpracování a archivaci dat digitálních tachografů a čipových karet řidičů s názvem TIS WEB, kterou provozuje firma Continental ( značka VDO ).


Ceny za službu zpracování dat pro stávající zákazníky 

 
 počet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 řidiči 43 74 105 136 167 199 230 261 292 324
 vozidla 76 127 179 230 282 333 385 436 488 540


*) Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH