Spotřební materiál


printer_paper printerpaper_packages_192x Kotouce original TISCOmpact1 OriginalBaterryDTCO Kon_TCO_komplet Fastonky

Spotřební materiál – kotoučky, papír – termopáska do digitálního tachografu 

Nabízíme Vám k okamžitému odběru kotoučky do analogových tachografů, mechanických i elektronických,
náhradní plastový kotouč, termopásku do digitálních tachografů.
 
Všechny uvedené výrobky jsou originál  VDO (kromě „Žlutých kotoučů“ a „NDR“) a jsou typově schválené pro všechny typy analogových tachografů na trhu.

Termopáska „Original  VDO“ je schválený typ (e1 174) určený pro všechny typy digitálních tachografů
( e1 84 VDO,   e2 25 29 30 Actia,   e5 Stoneridge ).

Jak vybrat správný typ kotouče ?

Pro každý typ tachografu je určen vhodný typ kotouče. Základní rozdělení je podle záznamu maximální rychlosti, délky zaznamenaného období ( 1 x 24h, 7 x 24h ), podle typu záznamu – mechanický x elektonický, podle toho, jde-li o tachograf s otáčkoměrem, či nikoli. Použití neoriginálního kotouče výrazně snižuje životnost tachografu.

Návod pro správné určení vhodného kotouče

Tabulka doporučeného použití různých typů kotoučků v jednotlivých typech tachografu. 


Systém značení tachografových kotoučů VDO (Original Kienzle):

125 - rozsah měření rychlosti tachografu
125-24 pro záznam 24hod/1den
125-24-EC4 pro EC tachograf ( tachograf schváleného typu tzv. EURO )
125-24-EC4-KA mechanický tachograf ( natištěné sekce pro záznam činností řidiče )
125-24-EC4-B elektronický tachograf ( bez vytištěných sekcí )  - tachograf zazanamenává činnosti řidiče různě silnou čarou.
125-3300-24-EC4K elektronický tachograf se záznamem otáček na kotouč.

Dalším kritériem pro správný výběr kotoučku je jeho následné zpracování. Pokud se kotoučky vyhodnocují naskenováním a zpracováním v přísluném programu, je nutné si uvědomit následující: záznam z mechanického tachografu prakticky nelze vyhodnotit skenováním. Mechanický tachograf zaznamenává činnosti do sekcí. K tomuto účelu jsou tyto sekce vyznačeny na kotoučku viz obr 1. Elektronický tachograf zaznamenává činnosti různě silnou čarou do tzv. čtecí zóny. K tomuto je vhodné použít správné kotoučky, které mají čtecí zónu čistou, bez dalších značek viz obr 2. Nevhodné pro zpracování skenerem je použití kotoučku pro mechanické tachografy v elektronickém tachografu viz obr 3. Čtecí zóna obsahuje příliš mnoho rušivých znaků a symbolů, se kterými se vyhodnocovací program velmi těžko vyrovnává a správné určení činností je pro obsluhu programu pracnější.

zaznam_mech_tacho

Záznam mechanického tachografu

zaznam_el_tacho

Záznam elektronického tachografu

zaznam_el_tacho_KA

Záznam elektronického tachografu na kolečku pro mechanický tach.

Objednávky spotřebního materiálu můžete realizovat e-mailem: expedice@mechanikadc.cz
nebo faxem: +420 412 530 164 nebo v našem e-shopu.