Časté dotazy


Časté dotazy a odkazy

Některé časté dotazy (FAQ)

Upřesnění z 12.06.2009 14.04.2008 U nového vozidla s digitáním tachografem Siemens VDO 1381 se po vypnutí zapalování automaticky nastaví činnost 1 a 2 řidiče na odpočinek(postýlky). U staršího vozidla mi to “nedělalo”. Je to v pořádku ? Ano, je to pořádku. U nových DTCO1381 je implementovaná nová funkce “automatické nastavení činnosti po vypnutí př. zapnutí zapalování”. Činnosti, které se mají nastavit Vám naprogramuje do DTCO Váš autorizovaný servis tachografů. Tuto funkci lze do DTCO dodatečně u nás doplnit tzv. upgradem DTCO od v.č. 428865. Bližší informace naleznete zde. j.h.Jak zjistím jestli můj tachoraf je touto funkcí vybaven ? Nejdříve si zjistěte verzi SW Vašeho tachografu (v tiskárně na štítku v pravém dolním rohu např. Rel.1.0, 1.2. 1.2a, 1.3)U verze 1.0 (1.1) není tato funkce dostupná U verze 1.2 je tato funkce dostupná, ale musí se provést nejdříve tzv. upgrade na vyšší verzi u nás v Mechanice U verze 1.2a (malé “a”) a výš je tato funkce již zabudována a Váš servisní partner (AMS) Vám naprogramuje Vámi požadovanou činnost automaticky nastavenou po vypnutí případně zapnutí zapalování.
 14.04.2008  U nového vozidla s digitáním tachografem Siemens VDO 1381 se po vypnutí zapalování automaticky nastaví činnost 1 a 2 řidiče na odpočinek(postýlky). U staršího vozidla mi to “nedělalo”. Je to v pořádku ?Ano, je to pořádku. U nových DTCO1381 je implementovaná nová funkce “automatické nastavení činnosti po vypnutí př. zapnutí zapalování”. Činnosti, které se mají nastavit Vám naprogramuje do DTCO Váš autorizovaný servis tachografů. Tuto funkci lze do DTCO dodatečně u nás doplnit tzv. upgradem DTCO od v.č. 428865. Bližší informace naleznete zde. j.h.
 14.03.2008  Informace pro výrobce vozidel – homologace tachogarafu DTCO 1381 a snímače KITAS 2171 Homologace DTCO 1381 Homologace KITAS 2171 Homologace thermo papíru do DTCO
 07.11.2007  Na vozidle mám namontovatý tachograf typu MTCO 1324  (nebo digitální DTCO 1381) – tzv. radioformát. Vozidlo má však výjimku  a chci tento tachograf demontovat. Je to možné ?Možné to je, nelze jej však prostě vyjmout z vozidla. Tachograf předává důležité informace po CAN-sběrnici, případně jiné signály pro potřeby řídících jednotek a palubní desky. Místo tachografu se namontuje tzv. Simulátor tachografu, který obstarává komunikaci s řídícími jednotkami ve vozidle místo tachografu a spolupracuje se stávajícím snímačem dráhy. Simulátor tachografu TSU 1391 (Siemens VDO) si můžete prohlédnout zde.
 11.10.2007  Množí se dotazy “Kde najít originál formulář o činnostech řidiče ?”   Formulář odpovídající Rozhodnutí komise 2007/230/EC ze dne 12.4.2007Formulář dle výše uvedeného Rozhodnutí komise o činnostech řidiče (dovolená, nemoc atd) ve 21 jazycích včetně češtiny v podobě vhodné pro tisk (formát DOC a PDF) -  viz. tento odkaz.
 08.11.2006  Koupil jsem si vozidlo do 3,5t a namontoval jsem si tažné zařízení. Celková hmotnost teď překračuje 3,5t. Musím nechat namontovat tachograf i když jezdím bez přívěsu?Ano, musíte . A musíte tachograf používat i když jezdíte bez přívěsu. Pokud máte vozidlo prvně registrované po 1.5.2006 plyne Vám z toho povinnost nainstalovat do vozidla digitální tachograf. Musíte dát ovšem pozor, aby toto vozidlo a hlavně jeho převodovka byla připravená na montáž originálního snímače KITAS2, který jako jediný smí být použit pro digitální tachograf. V případě nemožnosti namontovat tento snímač, nebude možné namontovat digitální tachograf a tudíž budete muset demontovat tažné zařízení a používat vozidlo pouze do 3,5 t. j.h.
 08.11.2006  Proč při stahování dat mi DTCO 1381 hlásí závadu při stahování  č.12 ?viz. dokument PDF
 13.06.2006  Mohu si na starém voze nechat vyměnit analogový tachograf za digitální?Siemens VDO to v současné době nedoporučuje z důvodů komunikace TCO s okolím (řídící jednotky, palubní deska atd.) Po schválení zástaveb DTCO výrobcemi vozů  Vás budeme informovat.
 13.06.2006  O kolik karet podniku si mohu zažádat?Prozatím je stanoven max počet podnikových karet na 36 (technická problematika) V případě vyššího počtu karet bude PVT technicky řešit další. j.h.