Snímače k tachografu


Silniční doprava je vázána přísnými předpisy a musí zaznamenávat a vykazovat graf rychlosti a času užité jízdy. Mechanické i elektrické tachografy zapisují záznam na papírové záznamové kotouče, digitální na čipovou kartu řidiče. Zpracované záznamy pak musí uchovávat každé vozidlo nad 3,5t ve své evidenci i pro kontrolu příslušnými orgány. Tachograf je nezbytným měřícím zařízením a k jeho spolehlivé funkci přispívá kvalitní snímač.

Přirozeně jsou tak Speciální kategorií v našem portfoliu snímače určené výlučně pro tachografy. V širokém rozpětí vám nabízíme přehled od klasických snímačů pro analogové tachografy EC (příp. NEC) 2159.XX – 3,4 vodičové, až po kódované snímače 2171.XX určené pro analogové tachografy MTCO 1324 VDO (Kienzle), Stoneridge (Veeder Root), a nově snímače 2171.XX určené pro digitální tachografy VDO DTCO 1381 , Stoneridge, Actia a které jsou zcela v souladu s Nařízením (ES) č. 1266/2009, a dle něj jsou následně typově schváleny pro použití s výše uvedenými typy tachografů.

Stejně jako v předešlých skupinách i zde spoléháme na jednoho z nejkvalitnějších výrobců VDO (VDO – obchodní značka koncernu Continental). Veškeré snímače odebíráme přímo a máme je k dispozici k okamžitému dodání. Pokud se na nás obrátí s poptávkou opravdu netypických snímačů, můžeme pro vás okamžitě kontaktovat přímo zahraniční produkci VDO a zajistíme vám technologii v nejkratším možném termínu.
Samozřejmě ke všem vám garantujeme kompletní záruční i pozáruční servis. Pro jakýkoli typ tachografu jsem schopni vám kdykoli doporučit ideální snímač, který bude dlouhodobou zárukou přesného měření a snadného přístupu k datům.